Baterie v komunálním odpadu

Města a obce každoročně přispívají významným dílem k celkovému množství baterií, které jsou v České republice odevzdány k recyklaci. Povinnost zajistit pro své občany místa k odkládání baterií, které se řadí mezi nebezpečný komunální odpad, je obcím dána ze zákona o odpadech. Řada obcí však nezůstává jen u plnění legislativního minima, ale aktivně do sběru baterií zapojuje občany prostřednictvím propagace třídění baterií včetně osvětových akcí.

Věděli jste, že výrobci baterií musí vytvořit, alespoň 1 sběrné místo

  • v obcí s počtem do 1500 obyvatel pro běžné, tedy spotřebitelské,
  • v obci s pověřeným úřadem povinnost zřídit sběrné místo pro autobaterie.

ECOBAT má pro vás řešení

Víme, že toho není málo, co musí uvolnění i neuvolnění představitelé obcí a odpovědní zaměstnanci každý den řešit. Agenda spojená s nakládáním s odpady je v obci jen jednou z mnoha. Kolektivní systém ECOBAT už od roku 2002 spolehlivě poskytuje městům a obcím komplexní služby spojené se sběrem a recyklací baterií. Ušetřete si čas při seznamování se s touto problematikou a spojte se s námi. Rádi vám poskytneme všechny potřebné informace, abyste věděli jak na to. Neděláme výjimky a nabízíme řešení pro všechny skupiny baterií.

Edukace, informace i mapa sběrných míst

Naše nabídka není jen o fyzickém zajištění sběru baterií. Přináší vám informace pro vaše občany a to různými způsoby i informačními kanály. Nabízíme zapojení do edukačního projektu www.recyklohrani.cz, poskytujeme informační materiály na vaše webové stránky, noviny i sociální sítě. Na interaktivní mapě zadáte lokalitu, která vás zajímá, a zobrazí se vám všechna sběrná místa ve vašem okolí.

Odvezeme Vám všechy baterie

Obcím i městům nabízíme zajištění provozování míst zpětného odběru pro všechny skupiny baterií. Tedy i pro autobaterie i speciální baterie tedy trakční či průmyslové. Pro více informací nás kontaktujte.