Přinášíme vám několik tipů pro bezpečné skladování vybitých baterií v domácnosti.

 • Vybité baterie skladujte na chladném a suchém místě.
 • Nenechávejte baterie v přístrojích a zařízeních, pokud je nebudete delší dobu používat.
 • Vybité baterie nerozebírejte a neporušujte jejich vnější obal
 • Nikdy nevhazujte do ohně.
 • Použité vybité baterie doma skladujte na vyhrazeném místě (mimo dosah dětí) v krabičce ECOCHEESE či jiné vhodné nádobě. Neukládejte je kovové nádoby, aby nedošlo ke zkratu.
 • Nedotýkejte se „vytékajících“ baterií holýma rukama.
 • Neskladujte použité vybité baterie ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti zdrojů tepla.
 • Před odevzdáním přelepte nebo jinak izolujte póly použitých baterií.
 • Vybité baterie doma neskladujte zbytečně dlouho, odneste je na sběrné místo do 6 měsíců.

Kam s vybitou baterií

Vybité baterie lze odnést na již téměř 28 tisíc sběrných míst po celé České republice. Mezi taková místa patří například maloobchodní prodejny potravin nebo elektroniky, pobočky České pošty, červené venkovní kontejnery na sběr elektroniky a baterií a další. Nejbližší sběrné místo naleznete na mapa.ecobat.cz.

Pozor na spolknutí baterie

Pokud by se stalo, že by člověk baterii nedopatřením spolkl, mohlo by mu to způsobit vážné zdravotní problémy, v krajním případě jej ohrozit na životě. Největší rizika hrozí u malých dětí, které jsou schopny ze zvědavosti spolknout cokoliv. Pozor dávejte zejména na knoflíkové baterie, které jsou malé a snadno dostupné.

Pokud se baterie po spolknutí usadí v jícnu, dochází k jeho poleptání. Při spolknutí baterie je proto nezbytné okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. Informace pro rodiče i zdravotníky k této problematice najdete v češtině na webu Button Battery Safety.

Jak zmírnit riziko spolknutí baterie?

 • Všechny malé baterie ukládejte mimo dohled a dosah malých dětí.
 • Otevřete-li balení s knoflíkovými bateriemi, zajistěte, aby děti k bateriím, které v otevřeném balení zůstanou, neměly přístup.
 • Zajistěte, aby byly prostory pro baterie u všech zařízení v domácnosti bezpečně uzavřeny a chráněny před dětmi, popř. aby byl výrobek obsahující baterie uložen mimo dosah malých dětí.
 • Malé baterie neukládejte do krabiček na léky ani v jejich blízkosti. Vzhledem ke tvaru a velikosti může snadno dojít k záměně.