Vytvořte bezpečná sběrná místa pro odpadní baterie

ECOBAT v posledním roce zavedl několik zásadních bezpečnostních opatření při provozování sběrných míst. Bezpečnostní pokyny tvoříme na míru a doporučujeme je všem svým sběrovým partnerům. Nezbytnou součinností celého procesu je i proškolení provozních pracovníků. Bezpečné zacházení s odpadními bateriemi se tak stává i naší prioritou.

Pilotní projekt sběrné nádoby
Sběrné nádoby na sběrné dvory Karlovarského kraje

Bezpečné zacházení s odpadními bateriemi

Bezpečné zacházení s novými nebo odpadními bateriemi představuje určitá rizika. Proto doporučujeme dodržovat tato základní bezpečnostní pravidla:

  • skladujte odpadní použité baterie v suchu a chladném prostředí, chraňte před působením povětrnostních vlivů a zvýšených teplot – nejlépe v samostatném venkovním přístřešku v bezpečné vzdálenosti od zdrojů tepla,
  • shromažďujte odpadní použité baterie v námi dodaných sběrných nádobách,
  • sběrné nádoby, je-li to možné, umístěte tam, kde budou pod dohledem,
  • nikdy nevybalujte baterie z původních obalů,
  • minimálně jedenkrát týdně provádějte vizuální kontrolu bezprostředního okolí a obsahu sběrné nádoby,
  • v případě výskytu jakýchkoliv speciálních baterií doporučujeme prokonzultovat jejich bezpečné skladování se zástupcem společnosti ECOBAT.

Buďte aktivní a spojte se s námi hned.  Zaktualizujeme informace o vašem místu zpětného odběru a ověříme správnost třídění a bezpečnost skladování.