Baterie do koše nepatří! Kam tedy patří?

Proč baterie do koše nepatří?

Sběrem baterií jednoznačně chráníme přírodu – a to hned třema způsoby:

Příroda a jejich zdroje

Pokud by baterie skončily v popelnici na směsný odpad, putovaly by na skládku nebo do spalovny. V obou případech by se z nich uvolňovaly škodlivé látky, včetně těžkých kovů, které znečisťují ovzduší, půdu, podzemní a povrchové vody. Tím, že baterie odnášíte na sběrná místa, předcházíte těmto škodlivým procesům, které se negativně podepisují jak na přírodě, tak na zdraví lidí i zvířat. Zároveň umožňujete, že baterie budou zpracovány a předány k recyklaci.

Recyklace a druhotné suroviny

Těžké kovy v bateriích jsou nekonečně recyklovatelné. Sběrem baterií tak zároveň významně pomáháme šetřit zdroje nerostných surovin, protože nemusíme životní prostředí zatěžovat další těžbou. Recyklací baterií získáváme kovonosné suroviny, které nám jsou znovu k užitku.

Díky recyklaci jsme schopni ze 100 kilogramů baterií získat 74 kilogramů kovonosných surovin, které můžeme využít například ve stavebnictví, dále při výrobě popelnic, sklokeramických desek, okapů, ale třeba i šperků, hudebních nástrojů, kosmetiky a mnoha dalších produktů. 

Počet baterií potřebný k výrobě různých výrobků
Kolik baterií stačí k výrobě nových brýlí?

Snížení rizika vzniku požáru

V neposlední řadě může nesprávně vyhozená baterie zkratovat, přehřát se a způsobit požár. Sběrem baterií tak rovněž předcházíme a pomáháme snižovat riziko vzniku požáru nebo dokonce i výbuchu.

Kam tedy vybité baterie patří?

Sběr použitých baterií
Sběrná nádoba pro sběr použitých baterií

Sběrné nádoby na vybité baterie primárně hledejte ve vašem nejbližším obchodě, a to nejen v elektru, ale i v potravinách. Najdete je mimo jiné také na úřadeh, ve škole a někdo i ve svém zaměstnání. Využít můžete také červené kontejnery, které najdete na ulici. Do „červených“ patří malé nefunkční elektrospotřebiče s baterií, kterou z nich sami nevymontujete, třeba elektrický kartáček, powerbanku či hračky. A pokud si nejste jisti, zaneste vybitou baterku na sběrný dvůr. 

Nejbižší sběrné místo pro baterie naleznete v on-line mapách.

Víte, co to znamená?

Tento grafický symbol můžete najít přímo na bateriích, jejich obalech nebo na elektrozařízeních, které baterie obsahují. Tento symbol vyjadřuje, že vyhazování baterií do sběrných nádob určených pro komunální odpad nebo do volné přírody je přísně zakázáno.