ECOBAT – váš partner s oprávněním k provozování systému sběru a recyklace všech baterií a akumulátorů

 

  • ECOBAT je česká neziskově hospodařící společnost, která již 20 let zajišťuje komplexní služby spojené se zpětným odběrem baterií.
  • ECOBAT v roce 2022 se stal první společností v České republice, která získala nové oprávnění od Ministerstva životního prostředí k provozování kolektivního systému pro zpětný odběr odpadních baterií v České republice.
  • ECOBAT organizuje sběr, proces třídění i následné recyklace všech odpadních baterií – od monočlánků přes baterie z elektrokol, AKU nářadí nebo fotovoltaických systémů až po autobaterie a baterie z elektromobilů.
  • ECOBAT nabízí a umožňuje odevzdat vybité baterie na více než 28 000 sběrných místech po celé České republice.
  • ECOBAT je zakladalem a stálým spoluorganizátorem školního vzdělávacího programu RECYKLOHRANÍ, aneb ukliďme si svět, který podporuje environmentální výchovu v mateřských, základních a středních školách v České republice.
  • ECOBAT je mimo jiné také zapojen do aktivit ČAObH, je členem evropské asociace EUCOBAT sdružující národní systémy zajišťující sběr baterií a partnerem evropského sdružení RENEOS, které pro výrobce baterií zajišťuje sběr, opakované použití, přepravu a recyklaci lithiových baterií.
  • ECOBAT svoje služby poskytuje všem výrobcům a dovozcům registrovaným u kolektivních systémů  zajišťujících zpětný odběr a recyklaci vysloužilých elektrospotřebičů.