Pro obce i města nabízíme komplexní servis v zajištění sběru odpadních baterií

Spolupráce se společností ECOBAT je tím nejjednodušším způsobem, jak mohou obce dostát svým povinnostem, které jim ukládá legislativa v souvislosti s informovaností občanů o použitých odpadních baterií a s jejich sběrem a bezpečným skladováním. Od roku 2021 zajišťujeme sběr odpadních baterií všech skupin, tedy jak těch běžných monočlánků, tak i průmyslových baterií a autobaterií.

Bez ohledu na velikost vaší obce či města vám nabízíme

 • Jednoduchou smlouvu,
 • Osvědčení o zapojení pro případ kontroly, že jste dostáli legislativním povinnostem,
 • Bezplatné vybavení sběrnými nádobami na použité odpadní baterie dle vašich potřeb, například pro sběrný dvůr, mobilní svoz, městský úřad, školy apod.,
 • Sběr všech skupin odpadních baterií (přenosné, průmyslové, autobaterie),
 • Umístění nově zřízených veřejných sběrných míst do vyhledávače na mapa.ecobat.cz,
 • Bezplatný svoz nashromážděných odpadních baterií k vytřídění a následné recyklaci,
 • Vystavení potvrzení o zpětném odběru a vedení evidence, 
 • Osvědčení o přínosu pro životní prostředí.

Budeme vašimi průvodci při plnění povinností daných vám legislativou a pomůžeme vám s osvětou a zapojením občanů do sběru baterií.

Kontaktuje nás

Jednoduše nám zavolejte nebo napište a rádi se vám budeme věnovat. Individuálně vám vysvětlíme vše potřebné, co se týká třídění, sběru, bezpečnostních pokynů a skladování, svozu a recyklace odpadních baterií. Jsme vám k dispozici každý pracovní den od 8 do 16 hodin:

Manažer sběrné sítě
Jiří Ondráček
tel.: +420 602 102 841
e-mail: jiri.ondracek@ecobat.cz

Připravte si podklady

Pro snadné projednání vašich otázek a potřeb doporučujeme, abyste si připravili tyto informace:

 • základní údaje o vaší obci, včetně počtu obyvatel,
 • základní údaje o provozovateli sběrného dvora nebo mobilních svozů,
 • seznam míst vhodných pro umístění sběrných nádob,
 • kontaktní údaje.