Co je třeba vědět

Pokud ve své provozovně prodáváte baterie jako stálou součást svého sortimentu, vztahuje se na vás podle zákona o výrobcích s ukončenou životností, povinnost jejich zpětného odběru. Společnost ECOBAT vám bude partnerem, který vám pomůže dostát legislativním požadavkům.

Novinkou je nabídka KS ECOBAT při řešení všech skupin baterií, takže nově vám pomůžeme řešit zřízení míst pro autobaterie či speciální baterie, určené k profesionálnímu užití.

Přehled povinností posledních prodejců

  • nakupovat a prodávat baterie pocházející pouze od výrobců zapsaných v Seznamu Ministerstva životního prostředí ČR,
  • informovat své zákazníky o možnosti vrácení použitých baterií,
  • odebírat použité baterie přímo v prodejním místě po celou otevírací dobu, bez ohledu na jejich značku a na datum uvedení na trh, bezúplatně a bez vazby na nákup jakéhokoliv nového zboží.

Chcete vědět více?

Kdo je povinen odebírat baterie, jakým způsobem je třeba informovat zákazníky či jak naložit s odebranými bateriemi? Podrobnosti k povinnostem posledních prodejců vám rádi osobně objasníme. Využijte našich kontaktů a obraťte se na nás.