Zpět na článek

Pojmy a definice

Pro správné vyhledávání kategorií baterií se řiďte následující tabulkou jejich zkratek:

Zkratka kategorieKategorie bateriíBattery category
-PB-Přenosné baterie, všechny přenosné bateriePortable batteries, all portable batteries
-PB GEN-Přenosné baterie pro všeobecné použitíPortable batteries of general use
-PB PRIM-Nenabíjitelné přenosné baterieNon rechargeable portable batteries
-PB RECH-Nabíjitelné přenosné baterieRechargeable portable batteries
-SLI-Startovací baterieStarting, lighting and ignition batteries
-IB-Průmyslové baterie, všechny průmyslové baterieIndustrial batteries
-IB SBS-Stacionární bateriové systémy pro ukládání energieStationary battery energy storage systems
-IB nad 2 kWh-Průmyslové baterie s kapacitou vyšší než 2 kWhIndustrial batteries with a capacity greater than 2 kWh
-IB RECH-Nabíjitelné průmyslové baterieRechargeable industrial batteries
-IB RECH OUT-Nabíjitelné průmyslové baterie s výhradně vnější akumulacíRechargeable industrial batteries with exclusively external storage
-LMT-Baterie lehkých dopravních prostředkůLight means of transport batteries
-EV-Baterie elektrických vozidelElectric vehicle batteries

Harmonogram nových pravidel a povinností EU o bateriích

TermínTémaUstanoveníPřenosné bateriePrůmyslové baterieBaterie elektrických vozidelBaterie lehkých dopravních prostředkůStartovací baterieReference
18.08.2023administrace NařízeníNařízení vstoupilo v platnost-PB--IB--EV--LMT--SLI-
18.02.2024administrace NařízeníNařízení nabývá účinnosti-PB--IB--EV--LMT--SLI-
18.02.2024omezení látekBaterie nesmí obsahovat více než 0,0005 % hmotnostních rtuti (Hg)-PB--IB--EV--LMT--SLI-příloha I
18.02.2024omezení látekBaterie nesmí obsahovat více než než 0,002 %
hmotnostních kadmia (Cd)
-PB-příloha I
18.02.2024uhlíková stopaKomise vypracuje metodiku a stanoví formát prohlášení o uhlíkové stopě-EV-článek 7
18.08.2024bezpečnostK baterii je přiložen doklad o splnění bezpečnostních parametrů, provedených zkouškách a možných rizikách-IB SBS-článek 12
18.08.2024stav, výkonnost a životnostNové postupy posuzování shody baterií-PB--IB--EV--LMT--SLI-kapitola IV
18.08.2024omezení látekBaterie nesmí obsahovat více než 0,01% hmotnostních olova (pb)-PB-příloha I
18.08.2024stav, výkonnost a životnostBMS baterie musí obsahovat aktuální údaje o technickém stavu a životnosti-IB SBS--EV--LMT-článek 14
18.08.2024stav, výkonnost a životnostK bateriím bude přiložen doklad o jejich elektrochemické výkonnosti a životnosti-IB nad 2 kWh--EV--LMT-článek 10
18.02.2025recyklaceKomise stanoví metodiku pro stanovení recyklační účinnosti a MV-PB--IB--EV--LMT--SLI-článek 71
18.02.2025uhlíková stopaBude vypracováno prohlášení o uhlíkové stopě-EV-článek 7
18.02.2025uhlíková stopaKomise stanoví požadavky na výkonostní třídy z hlediska uhlíkové stopy-EV-článek 7
18.02.2025uhlíková stopaKomise vypracuje metodiku a stanoví formát prohlášení o uhlíkové stopě-IB RECH-článek 7
18.08.2025administrace NařízeníKomise stanoví sankční pravidla za porušování Nařízení-PB--IB--EV--LMT--SLI-
18.08.2025administrace NařízeníČlenské státy určí národní orgány pro dohled nad problematikou rozšířené odpovědnosti výrobců baterií-PB--IB--EV--LMT--SLI-
18.08.2025politika náležité péčeHospodářské subjekty s ročním obratem nad 40 milEUR provádějí politiku náležité péče o baterie při jejich uvádění na trh či do provozu-PB--IB--EV--LMT--SLI-článek 48
18.08.2025značeníKomise stanoví harmonizované specifikace k požadavkům na označování štítkemčlánek 13
18.08.2025značeníBaterie musí být označeny symbolem pro tříděný sběr baterií-PB--IB--EV--LMT--SLI-článek 13
31.12.2025recyklaceMusí být dosaženo následující účinosti recyklace: olověné Pb baterie 75%, lithiové baterie 65%, NiCd baterie 80%, ostatní baterie 50%-PB--IB--EV--LMT--SLI-příloha XII
01.01.2026průzkum TKO a EEZKaždý členský stát provede průzkum složení TKO a OEEZ s cílem určit obsah baterií-PB--LMT-článek 69
18.02.2026stav, výkonnost a životnostKomise stanoví hodnoty minimální elektrochemické výkonnosti a životnosti-IB nad 2 kWh-článek 10
18.02.2026uhlíková stopaBude vypracováno prohlášení o uhlíkové stopě-IB RECH-článek 7
18.08.2026digitální pasKomise stanoví okruh osob s oprávněným zájmem a rozsah nakládání s informacemi uvedenými v digitálním pasu-IB nad 2 kWh--EV--LMT-článek 77
18.08.2026podíl recyklátůKomise stanoví metodiku pro výpočet, ověření obsahu recyklátů a formát dokladu-IB nad 2 kWh--EV--LMT--SLI-článek 8
18.08.2026recyklaceKomise provede případnou revizi cílů recyklační účinnosti a MV-PB--IB--EV--LMT--SLI-článek 71
18.08.2026uhlíková stopaBaterie budou opatřeny štítkem uvádějícím uhlíkovou stopu baterie a zařazení do výkonové třídy z hlediska uhlíkové stopy-EV-článek 7
18.08.2026uhlíková stopaKomise stanoví požadavky na výkonostní třídy z hlediska uhlíkové stopy-IB RECH-článek 7
18.08.2026uhlíková stopaBaterie budou zařazeny do výkonostních tříd z hlediska uhlíkové stopy-EV-článek 7
18.08.2026značeníBaterie musí být označeny štítkem o životnosti v určitých zařízeních a slovním spojením non-rechargeable-PB PRIM-článek 13
18.08.2026značeníBaterie musí být označeny štítkem s obecnými informacemi-PB--IB--EV--LMT--SLI-článek 13
18.08.2026značeníBaterie musí být označeny štítkem o kapacitě-PB RECH--LMT--SLI-článek 13
18.02.2027digitální pasKaždá baterie musí mít digitální pas-IB nad 2 kWh--EV--LMT-článek 77
18.02.2027stav, výkonnost a životnostKomise stanoví hodnoty minimální elektrochemické výkonnosti a životnosti-LMT-článek 10
18.02.2027uhlíková stopaKomise vypracuje metodiku a stanoví formát prohlášení o uhlíkové stopě-LMT-článek 7
18.02.2027vyjímatelnost bateriíMusí být zajištěna vyjímatelnost a vyměnitelnost baterií zabudovaných do výrobků konečným uživatelem-PB-článek 11
18.02.2027vyjímatelnost bateriíMusí být zajištěna vyjímatelnost a vyměnitelnost baterií i jednotlivých článků nezávislým odborníkem-LMT-článek 11
18.02.2027značeníBaterie musí být označeny QR kódem-PB--IB--EV--LMT--SLI-článek 13
18.08.2027sběrKomise stanoví novou metodiku pro výpočet účinnosti sběru-PB--LMT-článek 59
18.08.2027stav, výkonnost a životnostKomise stanoví hodnoty minimální elektrochemické výkonnosti a životnosti-PB GEN-článek 9
18.08.2027stav, výkonnost a životnostBaterie splňují minimální hodnoty elektrochemické výkonnosti a životnosti-IB nad 2 kWh-článek 10
18.08.2027uhlíková stopaBaterie budou opatřeny štítkem uvádějícím uhlíkovou stopu baterie a zařazení do výkonové třídy z hlediska uhlíkové stopy-IB nad 2 kWh-článek 7
18.08.2027uhlíková stopaBaterie budou zařazeny do výkonostních tříd z hlediska uhlíkové stopy-IB RECH-článek 7
31.12.2027omezení látekKomise vypracuje zprávu o látkách vzbuzujících pochybnosti-PB--IB--EV--LMT--SLI-článek 6
31.12.2027recyklaceMusí být dosaženo minimální míry materiálového využití: Ni, Co, Cu, Pb - 90%, Li - 50%-PB--IB--EV--LMT--SLI-příloha XII
31.12.2027sběrÚčinnost sběru se zvyšuje na 63%-PB-článek 59
31.12.2027zálohováníKomise posoudí proveditelnost zálohování baterií-PB--IB--EV--LMT--SLI-článek 63
18.02.2028uhlíková stopaBaterie nesmí překročit maximální prahové hodnoty uhlíkové stopy-EV-článek 7
18.08.2028podíl recyklátůBaterie musí mít doklad o obsahu recyklátů Ni, Co, Li, Pb-IB nad 2 kWh--EV--SLI-článek 8
18.08.2028stav, výkonnost a životnostBaterie musí splňovat hodnoty minimální elektrochemické výkonnosti a životnosti-PB GEN-článek 9
18.08.2028stav, výkonnost a životnostBaterie splňují minimální hodnoty elektrochemické výkonnosti a životnosti-LMT-článek 10
18.08.2028uhlíková stopaBude vypracováno prohlášení o uhlíkové stopě-LMT-článek 7
18.08.2028uhlíková stopaKomise stanoví požadavky na výkonostní třídy z hlediska uhlíkové stopy-LMT-článek 7
31.12.2028podíl recyklátůKomise posoudí případnou revizi cílů pro minimální obsahy recyklátů-IB nad 2 kWh--EV--LMT--SLI-článek 8
31.12.2028sběrÚčinnost sběru baterií je 51%-LMT-článek 60
18.02.2029uhlíková stopaBaterie nesmí překročit maximální prahové hodnoty uhlíkové stopy-IB RECH-článek 7
18.02.2029uhlíková stopaKomise vypracuje metodiku a stanoví formát prohlášení o uhlíkové stopě-IB RECH OUT-článek 7
18.02.2030uhlíková stopaBaterie budou opatřeny štítkem uvádějícím uhlíkovou stopu baterie a zařazení do výkonové třídy z hlediska uhlíkové stopy-LMT-článek 7
18.02.2030uhlíková stopaBaterie budou zařazeny do výkonostních tříd z hlediska uhlíkové stopy-LMT-článek 7
18.08.2030uhlíková stopaBude vypracováno prohlášení o uhlíkové stopě-IB RECH OUT-článek 7
18.08.2030uhlíková stopaKomise stanoví požadavky na výkonostní třídy z hlediska uhlíkové stopy-IB RECH OUT-článek 7
31.12.2030recyklaceMusí být dosaženo následující účinosti recyklace: Pb baterie 80%, lithiové baterie 70%-PB--IB--EV--LMT--SLI-příloha XII
31.12.2030sběrÚčinnost se zvyšuje na 73%-PB-článek 59
31.12.2030uhlíková stopaKomise posoudí zaveditelnost certifikátu o uhlíkové stopě-PB--IB- maléčlánek 7
31.12.2030ukončení primárních bateriíKomise posoudí proveditelnost postupného ukončení nenabíjecích baterií-PB GEN-článek 9
18.08.2031podíl recyklátůBaterie musí obsahovat minimální podíly recyklovaných materiálů (Co=16%, Pb=85%, Ni=6%, Li=6%)-IB nad 2 kWh--EV--SLI-článek 8
18.08.2031uhlíková stopaBaterie nesmí překročit maximální prahové hodnoty uhlíkové stopy-LMT-článek 7
31.12.2031recyklaceMusí být dosaženo minimální míry materiálového využití: Ni, Co, Cu, Pb - 95%, Li - 80%-PB--IB--EV--LMT--SLI-příloha XII
31.12.2031sběrÚčinnost sběru baterií se zvyšuje na 61%-LMT-článek 60
18.02.2032uhlíková stopaBaterie budou zařazeny do výkonostních tříd z hlediska uhlíkové stopy-IB RECH OUT-článek 7
18.08.2033podíl recyklátůBaterie musí mít doklad o obsahu recyklátů Ni, Co, Li, Pb-LMT-
18.08.2033podíl recyklátůBaterie musí mít doklad o obsahu recyklátů Ni, Co, Li, Pb-LMT-článek 8
18.08.2033uhlíková stopaBaterie nesmí překročit maximální prahové hodnoty uhlíkové stopy-IB RECH OUT-článek 7
18.08.2036podíl recyklátůBaterie musí obsahovat minimální podíly recyklovaných materiálů (Co=26%, Pb=85%, Ni=15%, Li=12%)-IB nad 2 kWh--EV--LMT--SLI-článek 8