cz en
Přihlášení pro výrobce
Uživatelské jméno:
Heslo
Zapamatovat přihlášení na tomto počítači
Informace

Prodejci

Kdo je povinen odebírat přenosné baterie ve své provozovně?

 1. Poslední prodejce, který nabízí přenosné baterie jako stálou součást svého prodejního sortimentu a zároveň spadá pod jednu z níže uvedených ekonomických činností.

 2. Poslední prodejce baterií, který dobrovolně umožnil zákazníkům odevzdat zde použité baterie.

 3. Poslední prodejce baterií, který neumístil viditelně informaci o jiném místě, kde lze použité baterie odevzdat.
   

Jaké jsou obecné zásady zpětného odběru přenosných baterií v prodejnách?

Použité baterie musí být přijímány přímo v prodejním místě:

 1. od všech osob,
 2. po celou provozní dobu,
 3. bez nároku na úplatu,
 4. bez ohledu na výrobní značku,
 5. bez ohledu na datum jejich uvedení na trh,
 6. bez vazby na koupi nové baterie nebo akumulátoru.

 

Jaké informační povinnosti mají prodejci baterií?

 1. Pokud bylo v prodejním místě zřízeno místo zpětného odběru, musí být pro zákazníky nápisem viditelně a čitelně označeno.

 2. Pokud se nejedná o místo zpětného odběru, ale prodejce přesto baterie od zákazníků odebírá, pak musí viditelně umístit informaci o možnosti odevzdání baterií a akumulátorů ve svých prodejních místech.

 3. Pokud prodejce neodebírá baterie od zákazníků, je povinen ve své prodejně viditelně umístit informaci, kde lze baterie odevzdat na území obce, městské části nebo městského obvodu.

 

Jak má prodejce naložit s odebranými bateriemi?

 

Kde zřizuje ECOBAT místa zpětného odběru?

Pokud je k tomu prodejcem vyzván, pak ECOBAT vždy zřizuje místa zpětného odběru:

ECOBAT navíc nabízí řešení zpětného odběru přenosných baterií všem prodejcům, kteří o to projeví zájem, ať už uzavřením smlouvy a zřízením místa zpětného odběru, nebo jen poskytnutím menší sběrné nádoby. 

 

Platí nějaká omezení pro prodej přenosných baterií nebo akumulátorů ?

Nesmí být prodávány přenosné baterie s nadlimitními obsahy rtuti (Hg) a kadmia (Cd).
Vyjímky platí pro:

Od 19. prosince 2009 mohou být prodávány pouze baterie uvedené na trh výrobci zapsanými do Seznamu výrobců při Ministerstvu životního prostředí ČR nebo mají uzavřenu "smlouvu o společném plnění" s kolektivním systémem (ECOBAT). K prokázání těchto skutečností se obraťte na vaše dodavatele.
 Vyhledávání
Kontakt
ECOBAT s.r.o.
Soborská 1302/8
160 00 Praha 6
Telefon: 233 332 787
E-mail: ecobat@ecobat.cz
IČ: 26 72 59 67
InformaceÚvod |O nás |Výrobci |Prodejci |Spotřebitelé |Obce |Školy |Firmy |E-learning |Kontakt | Mapa stránek